Voortgang bouwplannen De Hoogt Wouw

Enige maanden geleden werden tijdens werkzaamheden inzake het bouwrijp maken in nieuwbouwplan “De Hoogt” in Wouw archeologische resten aangetroffen waardoor extra onderzoeken nodig bleken te zijn. Mogelijk zou dit leiden tot vertraging van de oplevering van de bouwrijpe grond. Deze oplevering was aanvankelijk gepland in mei 2018.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Zijn de extra werkzaamheden al uitgevoerd en zo ja, wat hebben deze opgeleverd?
2. Hebben de werkzaamheden gevolgen voor de planning, zo ja welke?
3. Wanneer kan gestart worden met bouwwerkzaamheden van de eerste woningen?
4. Zijn er nog andere relevante ontwikkelingen ter plaatste?

Voor beantwoording, zie link : LINK