Aantal gerealiseerde banen (EAP)

Op 30 november 2017 hebben wij in de raad aanvullende vragen gesteld rondom de doelstelling van het Economisch Actieplan; De doelstelling van 2000 banen.

Dit was naar aanleiding van een tussentijdse rapportage over de resultaten van het Economisch Actieplan, waarin toen niet over banen werd gesproken maar over aantallen niet-werkende werkzoekenden. De wethouder heeft in de raadsvergadering van 30 november 2017 toegezegd ons de juiste informatie te geven in termen van echte banen die het Economisch Actieplan heeft opgeleverd. Deze toezegging staat nog open op de actielijst van de raad, onder nummer 2017-A38:

334-2017 Vragen Roosendaalse Lijst – Logistieke droom in Roosendaal
Portefeuillehouder Verbraak heeft aangegeven dat men op dit moment bezig is met evaluatie van het EAP. Hij zal daar begin 2018 bij de raad op terug komen. Dan zullen ook de door de Roosendaalse Lijst gevraagde cijfers omtrent het aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen op tafel komen.
Tot op heden hebben wij geen formele informatie hierover ontvangen. Via de media krijgen we af en toe wel antwoorden. In de BN DeStem werd afgelopen maandag gesproken over het succes van het Economisch Actieplan; We staan volgens de krant maar liefst op 1900 banen. In de onlangs aan de raad aangeboden Economische Barometer staat echter dat er in Roosendaal in 2017 400 banen zijn gerealiseerd (pagina 18). Dit zou betekenen dat in de eerste twee maanden van 2018 maar liefst 1500 banen zouden zijn gerealiseerd.

Dit lijkt de fractie van de Roosendaalse Lijst hoogst onwaarschijnlijk. Vandaar de volgende vragen:

1. Hoe verklaart u het aantal van 1900 banen? Waar komt dit getal vandaan?
2. Wat is nu het werkelijk aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen?
3. Wanneer mogen wij de evaluatie van het EAP verwachten, zoals u eerder heeft toegezegd in de raadsvergadering van 30 november jl.?

Voor beantwoording, zie link : LINK