75 jaar bevrijding

Dit jaar (2018) staat volop in het teken van 750-jaar Roosendaal en wordt, terecht, groots gevierd. Volgend jaar, in 2019, staat een andere mijlpaal voor de deur: 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetter in de 2e wereldoorlog. In het najaar van 1944 zijn de stad Roosendaal en haar 5 dorpen na een hevig strijd bevrijd.

Jaarlijks, op 4 mei, herdenken we de slachtoffers van deze oorlog tijdens officiële herdenkingsbijeenkomsten in Roosendaal en Moerstraten bij de twee bevrijdings-monumenten aldaar. Ook in de andere dorpen wordt vaak in eigen kring stil gestaan bij dit belangrijke moment uit onze geschiedenis. Op 5 mei, een dag later, vieren we de bevrijding met tal van festiviteiten in heel onze gemeente.

In 2019 dus 75 jaar bevrijding (1944-2019). De Roosendaalse Lijst vindt dat we aan dit “jubileum” extra aandacht moeten besteden. De bevrijding is namelijk wellicht één van de belangrijkste mijlpalen geweest uit onze recente geschiedenis en heeft ons onze huidige vrijheid teruggegeven. Niets is belangrijker dan dat!

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen hierover:

1. Bent u bereid om in 2019 extra aandacht te schenken aan de herdenking van de slachtoffers (in Roosendaal en Moerstraten) en bevrijdingfestiviteiten omdat het dan precies 75 jaar geleden is dat dit historische feit (de bevrijding) heeft plaatsgevonden. Zo ja, op welke wijze?
2. Bent u bereid ook initiatieven in die richting in de andere dorpen op enigerlei wijze te ondersteunen en faciliteren en zo ja, op welke wijze?
3. Bent u bereid een extra bedrag in de begroting 2019 hiervoor op te nemen en zo ja, hoeveel?

Voor beantwoording, zie link : LINK