Onderdak en werk voor zwerfjongeren

In een artikel in de BN DeStem van donderdag 2 januari jongstleden valt te lezen dat stichting Twist in Bergen op Zoom tien zwerfjongeren tussen de 18 en 27 jaar gaat helpen hun leven weer op de rit te krijgen. De stichting krijgt hiervoor €120.000 euro subsidie.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Bent u bekend met het opvangproject voor zwerfjongeren in Bergen op Zoom?

2. Wordt dit opvangproject gesubsidieerd door de gemeente Bergen op Zoom of door de centrumgemeente Bergen op Zoom?

3. ls dit opvangproject alleen bedoeld voor zwerfjongeren uit Bergen op Zoom of ook voor zwerfjongeren uít de regio?

4. Wordt het opvangproject voor zwerfjongeren zoals dit nu in Bergen op Zoom is opgestart ook in Roosendaal geïnitieerd? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK