Groene schoolpleinen

De wijze waarop we omgaan met flora en fauna wordt niet zelden bepaald door de wijze waarop we er op jonge leeftijd mee in aanraking zijn gekomen. En als je jeugd wil enthousiasmeren voor natuur en milieu, waar beter te beginnen dan op de (basis)scholen.

Recent werd bekend dat ook de provincie Noord-Brabant hier, tezamen met de 4 waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten zich tot doel gesteld om een “vergroening” van schoolpleinen te realiseren voor die scholen die dat zelf ook ambiëren.

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/januari/brabantse-schoolpleinen-gaan-groen-kleuren.aspx

Natuurbeleving, gezond eten en kinderen op jonge leeftijd laten proeven, letterlijk en spreekwoordelijk, van wat de natuur bieden kan past volgens Roosendaalse Lijst prima in een gemeente als Roosendaal die een groene stad duurzaamheid omarmt en het belangrijk vindt dat haar jeugd gezond opgroeit.

Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen :

1. Is de portefeuillehouder op de hoogte van deze nieuwe subsidieregeling en zoja, wat is de mening van het college omtrent de wenselijkheid en toepasbaarheid van wat de subsidie ambieert?

2. Aannemende dat de portefeuillehouder de betrokkenheid van gemeente, zoals gesteld door de provincie, (h)erkent, welke stappen gaat hij nemen om te inventariseren welke scholen zich al willen aanmelden?

3. Als er zich nog geen scholen aangemeld hebben, wellicht door het niet bekend zijn met de nieuwe subsidiemogelijkheid, gaat de portefeuillehouder dan proactief pogen scholen geïnteresseerd te krijgen?

Voor beantwoording, zie link : LINK