Bereikbaarheid gemeente via email

Volgens het jaarlijkse onderzoek van belangenorganisatie “Wij Verdienen Beter” zijn 86 gemeenten niet meer bereikbaar per mail. Inwoners kunnen alleen nog hun vraag kwijt op een online contactformulier. Dit geldt inmiddels voor 22 procent van de gemeenten, vorig jaar was dat nog 19 procent. De organisatie spreekt van een slechte ontwikkeling.

Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen.” Bovendien blijken gemeenten met een digitaal formulier hun burgers vaak om onnodige en soms privacygevoelige informatie te vragen, zo constateert de belangenclub.

Volgens het bovengenoemde onderzoek behoort ook onze gemeente tot die gemeenten die niet meer bereikbaar zijn via e-mail. (zie bijgevoegde link)

https://www.bndestem.nl/economie/steeds-meer-gemeenten-niet-meer-bereikbaar-via-de-mail~a8570be0/

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over :

1. Klopt het dat onze gemeente niet meer via e-mail bereikbaar is voor vragen en zo ja, sinds wanneer is dat het geval?
2. Waarom is voor dit beleid gekozen?
3. Denkt u dat uw werkwijze voldoende klantvriendelijk is en zo ja waarom?
4. Bent u bereid weer een mogelijkheid te creëren om ook via een “normale” e-mail vragen te accepteren? Graag een toelichting.
5. Herkent u zich in de stelling in het artikel dat gemeenten soms onnodige informatie opvragen bij de burger? Zo ja, wat gaat u hieraan doen, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK