Bereikbaarheid Wouw tijdens GTC rally

WiFiOp zaterdag 10 oktober 2015 vindt de GTC-rally plaats. De Roosendaalse Lijst vindt dit een mooi evenement en een prima gelegenheid voor de plaatselijke rallysportliefhebber om hun sport van dichtbij te aanschouwen.

Toch vraagt de fractie van de Roosendaalse Lijst aandacht voor enkele zaken: het parcours loopt deels door het buitengebied van Wouw. Blijkbaar is op die dag Wouw nauwelijks bereikbaar vanwege de afsluiting van zowat alle doorgaande wegen tussen Wouw en Roosendaal. (Zie bijlage met afsluitingen) De snelweg zou de enige verbinding zijn. Langzaam verkeer (landbouwverkeer, bromfietsen en fietsen) kan die dag niet of nauwelijks van Roosendaal naar Wouw en omgekeerd.

Bij de inwoners bestaan dan ook zorgen over de bereikbaarheid van Wouw en met name ook voor ambulances en brandweer (hulpdiensten) gedurende die dag. Daarnaast lijken mensen die aan het parcours wonen die dag volledig geïsoleerd te worden en agrariërs zulten hun landbouwgrond niet of nauwelijks kunnen bereiken.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen:

1. Heeft de Gemeente Roosendaal vergunning afgegeven voor deze rally en zo ja onder welke voorwaarden?
2. Klopt het dat het verkeer tussen Roosendaal en Wouw (met name langzaam verkeer) die dag bijna volledig gestremd is en dat de snelweg de enige verbinding is dan? (enkel voor personenauto’s). Zo ja, acht u dit (economisch- en veiligheid technisch) verantwoord en waarom?
3. Hoe, wanneer en via welk kanaal vond/vindt over dit evenement communicatie plaats en met wie?
4. Is er contact geweest met de hulpdiensten en zo ja, met welk resultaat/afspraak?
5. Kan het zijn dat door de rally (delen van) Wouw een te lange aanrijroute hebben wat betreft de hulpdiensten en zo ja, wat vindt u van deze overschrijding?
6. Wordt voorzien in een duidelijke omleidingsroute en wordt deze ruim vooraf gecommuniceerd?
7. Kunnen agrariërs die dag niet of beperkt op hun land of worden voorzieningen getroffen waardoor bereikbaarheid wel mogelijk blijft?
8. Voorgaande jaren deed deze rally ook deze regio aan. Het parcours is echter dit jaar heel anders en brengt meer ongemakken met zich mee voor de inwoners. Is er vooraf een inspraakmogelijkheid geweest voor belangstellenden met gelegenheid om zienswijzen in te dienen? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK