Bestemming verkeerd gestalde fietsen

Onlangs is de gemeente Roosendaal een opschoningsactie voor verkeerd gestalde fietsen bij het station gestart. Tegen betaling kunnen fietsen weer opgehaald worden door de rechtmatige eigenaar. Niet opgehaalde fietsen krijgen hierbij een andere bestemming: deels verstrekt aan een ijzerhandelaar en deels verstrekt ten behoeve van goede doelen, waaronder “werk voorop” in Oudenbosch. Voor zover onze informatie strekt zijn er geen fietsen beschikbaar gesteld voor Roosendaalse gezinnen die doorgaans gebruik maken van de Voedselbank en/of de Kringloper, terwijl wij vernomen hebben dat gebruikte fietsen bij de Kringloper juist erg welkom zijn. In feite kunnen deze fietsen banen scheppen (opknappen fietsen) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en maken ze aanschaf van fietsen bij mensen met een smalle beurs mogelijk.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen.

1. Wat vindt u van het idee om niet opgehaalde fietsen over te dragen aan Roosendaalse instellingen (bijvoorbeeld De Kringloper i.s.m. De Voedselbank) die er voor kunnen zorgen dat de fietsen worden opgeknapt en tegen een lage prijs kunnen worden verkocht aan mensen met een smalle beurs?
2. Is de gemeente bereid hier een bepaalde (faciliterende) rol in te spelen en zo ja, welke en op welke wijze?
3. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat in andere gemeenten al zo wordt gewerkt?

Voor beantwoording, zie link : LINK

fietsenstalling Sjef