Beveiliging Internet Gemeente

Uit een artikel van Binnenlands Bestuur van heden blijkt dat het droevig gesteld is met de beveiliging van e-mailverkeer binnen gemeenteland. Zie onderstaande link voor het artikel.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeentelijke-e-mail-genant-slecht-beveiligd

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Herkent u zich in bovenstaand artikel en wat vindt u hiervan?
2. Slechts drie gemeenten uit de steekproef van 50 scoren een voldoende. Roosendaal viel niet in de steekproef. Hoe zou Roosendaal in deze steekproef hebben gescoord? Indien negatief: Welke acties gaat u dan ondernemen?
3. Heeft de gemeente Roosendaal al te maken gaat met e-mail/internetmisbruik en zo ja, hoe vaak, wat was het risico/schade en welke maatregelen heeft u toen getroffen?
4. Hanteert de gemeente / het ICT samenwerkingsverband nu al bepaalde protocollen en zo ja, is het nodig deze n.a.v. dit artikel te herzien?

Voor beantwoording, zie link : LINK