Blauw op straat

Op 1 januari 2013 is de Nationale Politie ingevoerd. Hierbij is een wettelijke normering vastgesteld van één wijkagent per 5.000 inwoners. Nog steeds, ruim anderhalf jaar na invoering, is deze normering in veel van de tien politieregio’s lang niet gehaald. In de regio Zeeland/West-Brabant, waaronder onze gemeente valt, zijn volgens BNDeStem van 9/8-2014 294 wijkagenten nodig om de norm te halen terwijl er slechts 226 zijn. Een tekort derhalve van 68 wijkagenten (= een tekort van 24%) in deze regio. De Roosendaalse Lijst vindt dit een zorgelijke situatie. Een wijkagent is onmisbaar; een soort van vertrouwenspersoon bij wie je je verhaal kwijt kunt, 24 uur per dag; een bekend gezicht die je ook van dienst zou moeten zijn bij bijvoorbeeld een inbraak, diefstal enz.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft derhalve een aantal vragen:

  1. Deelt de portefeuillehouder deze zorg van de Roosendaalse Lijst en waarom?
  2. Is er uitzicht op het alsnog halen van de norm en zo ja per wanneer?
  3. Wordt er gedacht en gewerkt aan tijdelijke oplossingen zolang de norm niet gehaald? (Bijvoorbeeld extra inzet van BOA’s zoals elders gebeurt?)
  4. Op basis van het inwoneraantal zou onze gemeente recht hebben op 16 wijkagenten. Hoeveel wijkagenten zijn daadwerkelijk aangesteld in onze gemeente en hoe zijn die verdeeld over de diverse wijken en dorpen?
  5. Gaat u, en zo ja op welke wijze, extra druk uitoefenen om op korte termijn de vastgestelde wettelijke norm ingevuld te krijgen. Zo nee, waarom niet.

Voor beantwoording, klik hier.