Bliift de netwerkstructuur van het Punt behouden?

Inwoners en organisaties spreken ons aan over het verdwijnen van Het Punt en delen met ons hun ongerustheid over het toekomstig functioneren van De Toegang.
Inwoners en organisatie vinden dat de communicatie vanuit gemeente tekort is geschoten.

Wij verzoeken daarom de wethouder heldere antwoorden te geven op de volgende vragen:

1. MEE, Wij zijn Traverse en de jeugdprofessionals (CJG?) hebben een subsidierelatie met de Gemeente en formuleren gelijktijdig de indicatiestelling. Hoe is hun onafhankelijkheid bij de indicatie stelling geborgd?

2. Kunt u aangeven, hoe de 20 organisaties die nu in het netwerk van Het Punt zitten, straks opgenomen worden binnen de structuur van De Toegang en u ze blijft betrekken bij het zorg verlenen aan onze Roosendaalers? Dit graag apart beschrijven voor de geïndiceerde en de vrij toegankelijke zorgaanbieders.

3. U biedt partners eventueel ruimte aan in de Dunantstraat. Zijn er al aanbieders, die hier gebruik van gaan maken? Heeft het wel of geen ruimte aan de Dunantstraat hebben, invloed op de hoeveelheid doorverwijzingen die men krijgt?

4. Is na indicatiestelling nu de keuzevrijheid uit verschillende zorgaanbieders voor de Roosendaalers gewaarborgd? Hoe is dit geborgd na 1-1-2017 (dit vanwege het (gedeeltelijk) gebiedsgericht aanbesteden vanaf die datum)?

5. Wij ontvangen signalen dat de communicatie tot op heden vrij karig is. Kunt u aangeven wanneer, op welke wijze, in welke frequentie en via welke kanalen u nog gaat communiceren?

6. Volgt er nog een evaluatie van de overgang van het punt naar de toegang? Zo ja, wanneer en wie gaat u hierbij betrekken?

Voor beantwoording, zie link : LINK