Blijverslening

Onlangs is het bestaan bekend geworden van de zgn. “Blijverslening” van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dat is een soort lening of hypotheek waarmee je bijvoorbeeld woningaanpassingen kunt financieren. Voor senioren die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen biedt deze lening in veel gevallen een oplossing.

De blijverslening kent 2 varianten: een hypothecaire en een consumptieve.

De hypothecaire variant kent geen leeftijdsgrenzen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze mee willen doen aan de regeling en of ze aanvullende voorwaarden stellen. Voordeel van de gemeente kan zijn dat betreffende bewoners geen beroep op de WMO zullen doen. Men kan maximaal 50.000 euro lenen voor bijv. De bouw van een inloopdouche of om een slaapkamer te bouwen op de begane grond.

Daarnaast zullen inwoners ook geen andere passende woning hoeven te zoeken en zal men minder snel naar een verzorgingstehuis gaan.

De Roosendaalse Lijst heeft de navolgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit instrument?
2. Wat vindt het college van dit initiatief?
3. Zou dit instrument kunnen passen in de woonagenda?
4. Overweegt het college om dit instrument in onze gemeente te introduceren, eventueel eerst als pilot?
5. Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK