Boeren in Nood

HENGELO – De gemeente Bronckhorst heeft de afgelopen maanden met 31 varkensboeren een keukentafelgesprek gevoerd. Het doel van de gesprekken was om sociale, emotionele en financiële nood bespreekbaar te maken. Bronckhorst trok een speciale coach aan omdat veel varkensboeren het moeilijk hebben. In april vorig jaar nog liet een boer uit Ruurlo zijn varkens verhongeren. In totaal zijn 64 varkenshouders door de gemeente benaderd waarvan er 31 open stonden voor een keukentafelgesprek. Deze gesprekken zijn inmiddels allemaal gevoerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente varieerden de gesprekken van praktische tot sociaal-emotionele thema’s. Elf varkensboeren hebben aangegeven behoefte te hebben aan extra coaching. Dat is in gang gezet. Volgende week bespreekt het college van B en W de inzet van de coach.

Helaas moeten we constateren dat de agrarische sector het moeilijk heeft. Met name voor de wat kleinere agrarische ondernemer wordt het steeds lastiger om aan alle wettelijke eisen en verplichtingen te voldoen en mede daardoor wordt het voor een deel van deze beroepsgroep steeds meer problematisch het hoofd boven water te houden. De gemeente Bronckhorst heeft dit probleem (h)erkent en organiseerde onlangs een aantal keukentafelgesprekken met boeren met als doel sociale, emotionele en financiële problemen bespreekbaar te maken. Aangezien onze gemeente veel agrarische bedrijven telt, zullen de in het artikel genoemde problemen zich zeker hier ook voordoen. (wij ontvangen in ieder geval dergelijke signalen). Vaak echter blijven deze problemen verborgen voor de buitenwereld.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat deze belangrijke agrarische sector aandacht verdient, zeker degenen die daarin werkzaam zijn. Wij hebben derhalve enkele vragen over deze materie.

1. Hoeveel agrarische bedrijven zijn in onze gemeente gevestigd?
2. Bent u ook van mening dat de agrarische sector een belangrijke (economische) factor is binnen onze gemeente? Graag een toelichting.
3. Vermoedt u dat hier ook sociale, emotionele en financiële problemen zich voordoen (zoals vermeld in het artikel) en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid deze mogelijke problemen nader te onderzoeken, bespreekbaar te maken en begeleiding te bieden? Bijvoorbeeld middels een speciale coach en/of keukentafelgesprekken zoals in Bronckhorst of op een andere wijze? Graag een nadere motivatie.

Voor beantwoording, zie link : LINK