BTW bij straatparkeren

De tarieven voor het straatparkeren waren tot op heden altijd vrijgesteld van BTW.

Wellicht, naar nu mogelijk blijkt, is dit ten onrechte gebeurd en dreigt een naheffing voor gemeenten die nooit btw afgedragen hebben over de opbrengst. (Zie bijgevoegd artikel en bijgevoegde link).

De rechtbank van Gelderland oordeelt dat het achterwege laten van btw leidt tot concurrentverstoring omdat particulieren wel btw af moeten dragen over parkeeropbrengsten bij straatparkeren.

Alles bij elkaar kan dit de gemeenten 300 miljoen euro gaan kosten, volgens het Financiële Dagblad.

De Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:

1. Heeft Roosendaal BTW afgedragen over de opbrengsten van het straatparkeren?

2. Zo nee, wat voor financiële gevolgen kan e.e.a. hebben voor onze gemeente op jaarbasis? (met terugwerkende kracht en voor de toekomst)?

3. Kan e.e.a. gevolgen gaan hebben op de parkeertarieven en zo ja welke?

Voor beantwoording, zie link : LINK