Camperplaatsen

Het gebruik van Campers neemt verder toe.

Niet alleen tijdens vakanties, maar ook in de weekenden trekken mensen eropuit om een stad, evenement of familie te bezoeken. In diverse gemeenten zijn hiervoor reeds speciale Camperplaatsen ingericht.

De Roosendaalse Lijst ziet een dergelijke voorziening, dicht bij het centrum, ook graag in Roosendaal gerealiseerd.

1. Bent u het met de Roosendaalse lijst eens, dat het hebben van Camperplaatsen, bijdraagt aan het uitnodigend karakter van onze stad? Verklaar uw antwoord.

2. Roosendaal wil een “complete stad” zijn. Bent u van mening, dat een dergelijke voorziening daaraan bijdraagt?

3. Bent u bereid de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken?

Voor beantwoording, zie link : LINK