Carnavalsloods

In Roosendaal is een loods beschikbaar gesteld aan de Roosendaalse carnaval-bouwclubs, verenigd in de Stichting Cabod, als locatie (kuisel 23) om daar hun carnavalscreaties te kunnen bouwen. Een prima zaak omdat hiermee de randvoorwaarden om carnavalstradities in leven te houden, ook naar de toekomst toe, gewaarborgd blijven. We hebben vernomen dat de loods zodanig in trek is dat deze helemaal in gebruik is, en dat is mooi. Anderzijds bereiken ons ook geluiden dat er nog meer behoefte is aan bouwlocaties. Wij zijn namelijk benaderd door een grote bouwclub uit Wouw, “we zen wir de leste”, een bouwclub die ook al jaren de Roosendaalse optocht siert en daar al diverse eerste plaatsen heeft behaald. Momenteel maken ze nog gebruik van een particuliere loods maar vanaf komende zomer kunnen ze daar niet meer terecht. Voor hun bouwactiviteiten voor de Carnaval 2018 zijn ze dus op zoek naar een andere locatie. Zowel de Roosendaalse Lijst als het CDA zijn van mening dat de faciliteiten, die met tussenkomst van de gemeente aangeboden worden, beschikbaar moeten zijn voor bouwclubs uit de gehele gemeente, dus niet enkel voor de Roosendaalse bouwclubs, maar ook voor de bouwclubs uit Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten. Over de ontstane situatie hebben de fracties van de Roosendaalse Lijst en het CDA een aantal vragen aan het College. Wij denken overigens dat de verantwoordelijk wethouder onze mening deelt, getuige het persbericht dat namens hem in 2015 uit is gegaan en waaruit het volgende citaat komt:

Wethouder Hans Verbraak: ‘Carnaval is een feest waar veel inwoners van Roosendaal aan deelnemen, zowel individueel als in verenigingsverband. Praalwagens zijn zo onlosmakelijk met het carnavalsfeest verbonden, dat we ondersteuning door de gemeente gerechtvaardigd vinden. Want zowel in cultureel als economisch opzicht is carnaval een zeer waardevol feest voor onze gemeente.’

De fracties van de Roosendaalse Lijst en het CDA hebben onderstaande vragen:
1. Bent u van mening dat de carnavalstraditie gefaciliteerd moet worden om dit volksfeest in onze gehele gemeente in stand te kunnen houden? Graag een toelichting.
2. Klopt onze veronderstelling dat de loods volledig bezet is en dat er op korte termijn geen ruimte is voor onderdak voor meer bouwclubs? Graag een toelichting?
3. Bent u bekend met het verzoek voor bouwruimte van de genoemde Wouwse bouwclub?
4. Kunt u inventariseren of er nog meer bouwclubs zijn die problemen hebben met huisvesting en die met een niuewe bouwloods geholpen zouden zijn?
5. Heeft u een oplossing voor het verzoek van de betreffende bouwclub en zo ja welke? Zo nee, bent u op korte bereid te zoeken naar een oplossing, samen met de bouwclub(s)?
6. Zoals u weet leeft carnaval ook in de vijf dorpen van onze gemeente. Is het een idee om specifiek voor de dorpen te werken aan een centrale bouwlocatie waarin plaats is voor bouwclubs uit de dorpen?

Voor beantwoording, zie link : LINK