CBR weg uit Roosendaal?

Deze week namen wij kennis van het nieuws dat het CBR op zoek is naar een nieuwe locatie, gezien de huidige huur per 1 oktober wordt opgezegd. Hierbij gaf het CBR aan dat ze ook de mogelijkheid bekijken om de locatie in Roosendaal op te heffen en de activiteiten over te plaatsen naar Bergen op Zoom.

De reistijd naar een andere stad zal leiden tot extra rijlessen, wat neerkomt op extra kosten. Ook is het niet eenvoudig om in een vreemde omgeving te lessen. Dit betekent dat het voor de Roosendaalse jongeren moeilijker/duurder zal zijn om het rijbewijs te bemachtigen. Natuurlijk geldt hetzelfde voor de wat oudere rijschoolleerlingen uit Roosendaal.

De Roosendaalse Lijst ziet het als een belang van de Roosendaalse jongeren om het rijexamen in de eigen stad te kunnen doen. De zorgen die veel leerlingen en rijschoolhouders uitspreken delen wij dan ook van harte. Door het lessen en afrijden in gemeente Roosendaal raken veel nieuwe bestuurders ook beter bekend met de omgeving, wat zal resulteren in een hogere verkeersveiligheid.

Omdat de Roosendaalse Lijst graag het CBR wilt behouden in Roosendaal stellen wij u de volgende vragen:
1. Bent u er van op de hoogte dat het CBR haar locatie aan het heroverwegen is, waarbij de keuze om zich buiten Roosendaal te vestigen een mogelijkheid is?
2. Deelt u de mening van de Roosendaalse Lijst dat het voor rijschoolleerlingen enorm belangrijk is om in de eigen stad af te kunnen rijden, gelet op het aantal benodigde rijlessen en het leren kennen van de verkeerssituaties in Roosendaal?
3. Wilt u met uw netwerk in de stad het CBR begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe locatie? Graag een toelichting.
4. Heeft u een locatie die mogelijk dienst kan doen, permanent of als tijdelijk tot er een nieuwe locatie is gevonden?
5. Welke specifieke acties gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat het voor het CBR aantrekkelijk blijft c.q. wordt om in Roosendaal gevestigd te zijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK