Colportage

Tijdens behandeling in de commissie van 24 november jl. gaf de portefeuillehouder aan dat het niet wenselijk is beperkende bepalingen in de APV op te laten nemen inzake tijden waarop niet gecolporteerd mag worden. In het kader van deregulering en het niet handhaafbaar zijn van dergelijke bepalingen in de APV snappen wij het advies van de portefeuillehouder enerzijds.

Vanuit onze achterban vangen wij echter anderzijds wel signalen op dat het aanbellen door colporteurs, met name op tijden waarop het al donker is, toch, vooral bij ouderen, angstgevoelens kan opwekken. Het advies aan deze mensen zou kunnen zijn: niet opendoen. Je kunt echter niet weten of het colporteurs zijn of juist anderen die aan de voordeur staan.

Er zijn schijnbaar stickers in omloop (net zoals de Ja/Nee en Nee/Nee-stickers bij drukwerk) specifiek gericht op colporteurs, die bij de voordeur geplakt kunnen worden. (zie voorbeeld in de bijlage). Is de gemeente Roosendaal bereid deze stickers beschikbaar te stellen, dan wel te verspreiden bijvoorbeeld via de Bode? Op deze wijze kan toch iets preventiefs worden gedaan aan het wegnemen van mogelijke angstgevoelens voor colporteurs.

Voor beantwoording, zie link : LINK