Concurrerende tarieven de Suite

Van onze wijk- en dorpshuizen, buurthuizen, wordt steeds meer ondernemerschap gevraagd. Immers, zonder de subsidieregelingen van het verleden moeten zij meer dan voorheen aan acquisitie van nieuwe huurders doen om de exploitatie gezond te houden of te krijgen.
Over het algemeen pakken de buurthuizen dat voortvarend op en proberen aan potentiële huurders een scherpe offerte voor te leggen die tegemoet komt aan de wensen van de potentiële huurder en marktconform qua prijsstelling. In tijden waarin verenigingen en andere organisaties die in de markt zijn voor zaalhuur rond moeten komen met lagere budgetten, vormt die huurprijs een essentieel onderdeel.
Toen bekend werd dat er in de Suite verhuurcapaciteit beschikbaar kwam voor allerlei cultuur en muziek beoefenaars, al dan niet in verenigingsverband, ontstond de vrees voor een overlap met huidige huurders in sommige buurthuizen omdat de Suite in staat zou zijn om lager dan buurthuizen te offreren. De portefeuillehouder heeft destijds gemeld dat dit nimmer tot oneerlijke concurrentieverhoudingen t.o.v. buurthuizen zou (mogen) leiden.

Ook willen we de portefeuillehouder attenderen op zijn beantwoording van de vragen van de Roosendaalse Lijst van 19 oktober 2015 :
https://www.roosendaal.nl/raad/Raadsinformatie/Raadsvragen/Schriftelijke_vragen/2015/Vraag_en_Antwoord_Schriftelijke_vragen_Roosendaalse_Lijst_Muziekhuis

Als fractie van de Roosendaalse Lijst hebben wij, mede gebaseerd op signalen uit het veld, de volgende vragen aan de portefeuillehouder :
1. Bent u nog steeds van mening dat het aanbieden van zaal capaciteit in de Suite niet tot oneerlijke concurrentieverhoudingen mag leiden met andere verhuurders zoals buurthuizen? Waarom?
2. Bent u op de hoogte dat belangrijke huurders uit buurthuizen vertrekken richting de Suite, daarmee de exploitatie van buurthuizen nadelig belastend?
3. Tegenover een gemiddeld buurthuis zaaltarief van €20 per dagdeel staat een huur in de Suite van slechts €150 per maand voor 5 dagen in de week, dit zou dan per dagdeel €2,50 zijn. Hoe kunt u dat rijmen met uw toezegging dat er geen oneerlijke concurrentie zou zijn tussen de Suite en buurthuizen?
4. Als u op de hoogte bent van bovenstaande en uw toezegging jegens oneerlijke concurrentie gestand doet, wat bent u dan bereid om te ondernemen om ervoor te zorgen dat concurrerend ondernemen voor buurthuizen mogelijk blijft?

Voor beantwoording, zie link : LINK