Cultuurcluster

De Roosendaalse Lijst ziet toekomst in het bijeen brengen van cultuurfuncties en is dus voorstander van de realisatie van het cultuurcluster. De fysieke verbouwing is hierbij een belangrijke eerste stap.

De Roosendaalse Lijst heeft signalen ontvangen dat er wijzigingen zijn opgetreden in de verbouwingsplannen van het Cultuurcluster.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. Is het juist dat er wijzigingen zijn in de bouwkundige uitvoering van het cultuurcluster ? Zoja, welke?

2. Hebben de wijzigingen invloed op de kwaliteit, tijdsplanning en het beschikbare krediet? Zoja, welke?

3. Indien er wijzigingen zijn, waarom is de Raad hierover (nog) niet geïnformeerd?

4. Worden er nog maatregelen getroffen ter bescherming van de monumentale bomen tijdens de bouwactiviteiten?

Voor beantwoording, zie link : LINK