Cultuurvisie

De Roosendaalse lijst vindt dat cultuur een grote bijdrage levert aan onze samenleving.
Cultuur verbindt.

Jaarlijks kunnen de scholen zich aanmelden voor de Cultuurkaart van het CJP. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 4,9 miljoen euro beschikbaar dat via de Cultuurkaart naar de scholen gaat. Die 4,9 miljoen betekent dat er 5 euro per leerling beschikbaar is.

Als de school zelf ook nog 10 euro per leerling beschikbaar stelt, mag die 5 euro klassikaal gebruikt worden en is deelname aan de Cultuurkaart gratis. Stelt de school de 10 euro niet, of niet voor alle leerlingen beschikbaar, dan is de 5 euro individueel budget voor de leerling zelf, en kost deelname 2 euro per leerling. Hoe meer de school dus zelf ook investeert, hoe meer voordeel de school heeft.
Navraag bij het CJP leert ons dat gemiddeld 67% van alle leerlingen in Roosendaal is aangemeld voor de Cultuurkaart. Voor de leerlingen die deelnemen wordt voor 82% door de school een bijdrage van 10 euro beschikbaar gesteld. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk 76% en 90%.
Roosendaal ligt dus wat deelname aan de Cultuurkaart betreft -en ook wat betreft het beschikbaar stellen van een eigen bijdrage door de scholen- onder het landelijk gemiddelde.

Wij hebben daarom de volgende vragen voor het college:

1. Is het college op de hoogte van deze cijfers?
2. Zo ja, hoe komt het dat Roosendaal onder het landelijk gemiddelde ligt?
3. Is het college bereid om de scholen enthousiast te maken voor deze cultuurkaart?

Voor beantwoording, zie link : LINK