Dancefestivals

In BNdeStem van 2 juli 2016 kunnen wij lezen dat de Provinciale fracties van SP en VVD Dancemuziek een belangrijkere status willen geven in de Brabantse Culturele ontwikkeling.

Dancemuziek heeft wortels in Brabant door bekende Dj’s als Tiësto en Hardwell. Dancefestivals vormen daarnaast een belangrijke economische factor daar waar het gaat om bestedingen binnen de vrije tijdssector. De fracties opperen zelfs om 2018 tot het ‘Jaar van Dance en Urban Arts’ uit te roepen.

De Roosendaalse lijst heeft bij herhaling benadrukt dat het binnenhalen en behouden van Dancefestivals kan bijdragen aan een beter leef- en woonklimaat voor jongeren. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat er best wat soepeler met de vergunningsvoorwaarden bij festivals mag worden omgegaan. Niet enkel de burger die last heeft van een bastoontje te veel, maar zeker de jongere die bij het ontbreken van dance festivals zijn heil elders zoekt, verdient aandacht. De visie de provincie benadrukt nog eens de urgentie voor de gemeente Roosendaal om nu eens serieus werk te maken met het binnenhalen van dancefestivals binnen de gemeentegrenzen.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Hebt u van bovenstaande visie van de provinciale fracties vernomen en zo ja, wat vindt u hiervan?
2. Welke concrete activiteiten heeft de gemeente Roosendaal inmiddels genomen om specifiek Dancefestivals terug te krijgen in Roosendaal?
3. Welke concrete activiteiten gaat de gemeente Roosendaal nemen om specifiek Dancefestivals terug te krijgen in Roosendaal?

Voor beantwoording, zie link : LINK