De Suite-Poppodium

Met Raadsmededeling 52B-2015 informeert u ons over het besluit om de Suite tot en met het seizoen 2017-2018 te gaan exploiteren als een muziekhuis bedoeld voor aanbieders en beoefenaars van muziek en/of aanverwante activiteiten. Er heeft marktconsultatie plaatsgevonden en daaruit bleek dat er voldoende vertrouwen is om van de Suite een bruisend muziekhuis te maken; een gebouw dat gebruikt wordt voor muziekonderwijs, muziektherapie, cursussen, workshops, examens, repetities en voorstellingen.

Verder geeft u aan dat om tot een gezonde exploitatie te komen er wel een verbreding en toelating van andersoortige activiteiten plaats dient te vinden.

In Bergen op Zoom is al ruim 5 jaar gebouw-T zeer succesvol actief als poppodium. Naast het verzorgen van optredens wordt dit gebouw ook voor andere muzikale/culturele doeleinden gebruikt. In Roosendaal daarentegen is er momenteel niet echt een vaste locatie beschikbaar als poppodium; een plek waarop optredens verzorgd kunnen worden door regionale, nationale en internationale popartiesten.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Is in de marktconsultatie voor het exploitabel maken van de Suite ook de behoefte naar een soort van poppodium meegenomen? Zo ja, hoe kwam dat uit het onderzoek, zo nee , waarom niet?
2. Zou de functie van poppodium naar uw mening een plek kunnen vinden in de Suite en kunnen bijdragen aan een gezonde exploitatie van het gebouw? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
3. Bent u bereid, mochten extra investeringen nodig zijn, de Suite geschikt te maken als poppodium en zo ja, onder welke voorwaarden?
4. Bent u bekend met de formule van gebouw-T in Bergen op Zoom? Zo ja, zou die ook in Roosendaal/De suite kunnen worden toegepast?
5. Bent u van mening dat een gemeente van de grootte als Roosendaal een poppodium verdient?
6. Als de Suite niet de geschikte locatie zou zijn, bent u bereid dan naar alternatieven te zoeken voor een dergelijke functie?

Voor beantwoording, zie link : LINK