Deadline PGB- herbeoordeling

PGBVolgens bijgaand artikel in Binnenlands Bestuur wordt het voor een aantal gemeenten erg lastig om de plots gestelde deadline van 1 oktober a.s. voor de PGB-herbeoordelingen te halen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen.

1. Hoeveel herbeoordelingen dienen er in dit kader in onze gemeente nog plaats te vinden en hoeveel zijn er reeds gedaan?
2. Gaat u de gestelde deadline halen met de inzet van eigen mensen?
3. Zo nee, wat is dan de handelwijze van de gemeente? (bijvoorbeeld inhuur externen of het door laten lopen van de huidige indicaties)
4. Als er extra ingehuurd moet worden, wie draaÍt dan op voor de kosten en hoe hoog schat u dan dit financiële risico in?
5. Als u de huidige indicaties door laat lopen, wat is dan het (financiële) risico?
6. Gaat u nog, al dan niet collectief met andere gemeenten , bezwaar maken tegen de plotse verschuiving van de deadline? (van 1 december naar 1 oktober)

Voor beantwoording, zie link : LINK

Artikel Binnenlands Bestuur:

DEADLINE PGB-HERBEOORDELING WORDT LASTIGE KLUS

Het is maar zeer de vraag of gemeenten de deadline van 1 oktober voor het herbeoordelen van de pgb’s gaan halen. Volgens de VNG wordt het voor sommige gemeenten een lastige klus. ‘Dit zorgvuldig doen vergt tijd’, aldus de VNG ‘Gemeenten zijn volop bezig, maar we krijgen van verschillende gemeenten signalen dat het tegenvalt.’

125 duizend pgb’s


Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, VWS) heeft gemeenten onlangs per brief geïnformeerd over het feit dat ze voor 1 oktober hun pgb-houders opnieuw moeten hebben beoordeeld om te kijken of ze volgend jaar voor een pgb in aanmerking komen. Dat betekent dat landelijk het budget van zo’n 125 duizend pgb-houders opnieuw onder de loep genomen moet worden. ‘Er wordt dus flink gevist in de vijver van herbeoordelaars’, aldus een woordvoerder van de VNG. ‘Met andere woorden, het is maar de vraag of er genoeg mankracht is om al die herbeoordelingen voor 1 oktober af te ronden.’

Opmerkelijk

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA, Zorg) noemt het opmerkelijk dat Van Rijn ineens met de deadline van 1 oktober op de proppen komt. ‘Eerder hebben we samen de, volgens ons realistische deadline, van 1 december afgesproken.’ Volgens De Jonge had het herbeoordelen van pgb’s de afgelopen maanden niet de hoogste prioriteit. ‘Onze voornaamste belang is de continuïteit van de zorg voor de budgethouder. De gemeente Rotterdam is daarom de afgelopen maanden ten eerste aan de slag gegaan met het herstellen van allerlei administratieve fouten omdat we het belangrijk vinden dat de mensen die nog geen uitbetaling ontvingen zo snel mogelijk werden geholpen.’ Van de 4100 pgb-houders moet Rotterdam er nog 1400 herbeoordelen.


Zand in de motor

Amsterdam is nog aan het uitzoeken of het de deadline gaat redden. ‘Eind deze week weten we daarover meer’, aldus een voorlichter. ‘Maar die informatie gaat dan eerst naar de raad voordat het in de media komt.’ Ze voegt eraan toe dat het waarschijnlijk ‘passen en meten’ wordt. Ook Den Haag weet nog niet of de deadline gehaald zal worden. ‘Er is natuurlijk heel veel gebeurd rondom de pgb’s’, aldus een voorlichter doelend op de chaos die ontstond doordat veel zorgverleners niet uitbetaald kregen. ‘Daardoor kwam er wat zand in de motor, om het zo maar uit te drukken. We hebben voor de zomer de gegevens van de SVB gekregen, dus of het lukt om voor 1 oktober de herbeoordeling klaar te hebben, is nog niet bekend.’


Extra capaciteit

Den Haag zal mogelijk extra capaciteit inhuren om de beoordelingen te kunnen doen. Een andere optie is om de huidige indicaties door te laten lopen tot het moment dat de herkeuringen gedaan zijn. ‘Dan heb je wat extra tijd. De kans bestaat dan dat er geld uitgekeerd wordt aan mensen die daar vanaf 2016 geen recht meer op hebben, maar dat is dan maar zo. Belangrijker dan de deadline halen is voor de gemeente om het goed en zorgvuldig te doen.’