Detailhandelsnota

Kassa
De detailhandelsnota is een belangrijk instrument dat ervoor moet zorgen dat een belangrijk deel van de economische motor van Roosendaal evenwichtig is en ruimte geeft aan innoverend ondernemerschap.

In het verleden was het de gewoonte om in de aanloop naar een nieuw vast te stellen detailhandelsnota ook actief participatie en consultatie te zoeken bij betrokken partijen en relevante expertises. Door deze inbreng wordt bereikt dat de uiteindelijke nota doorspekt is met wat er actueel in de markt leeft en waar deze naar toe wil. Ook creëert het draagvlak, verkregen door participatie van ondernemers, winkeliersverenigingen, etc. zodat de nota ook echt leeft bij hen waarvoor de nota bedoeld is.

Naar aanleiding hiervan heeft Roosendaalse Lijst de volgende vragen:

1. Is de portefeuillehouder het met RL eens dat participatie van betrokken partijen aan de voorkant van het proces van de detailhandelsnota essentieel is en leidt tot een kwalitatief betere nota?
2. Welke marktpartijen dan wel expertisepartijen zullen worden geraadpleegd?
3. Hoe zal procesmatig vorm gegeven worden aan deze participatie/consultatie?
4. Kunt u aangeven welk tijdspad en planning van stappen gehanteerd zullen worden?

Voor beantwoording zie link : LINK