Dreigende cliëntenstop bij thuiszorgorganisaties

De brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz heeft op 21 september j[. tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de dreigende cliënten stop die steeds meer thuiszorgorganisaties overwegen in te stellen. Het gaat dan hier om de wijkverpleging. De reden hiervoor is dat ze onvoldoende geld krijgen van de zorgverzekeraars.

Actiz liet blijkbaar eerder a[ weten dat de wijkverpleging financieel onder water staat en dat er dit jaar minstens een tekort van 242 miljoen euro wordt verwacht. Het kabinet wit dat de zorgverzekeraars voor 400 miljoen euro minder zorg inkopen. Volgend jaar lopen de bezuinigingen op tot 500 miljoen euro. Zorgverzekeraars bezuinigen volgens Actiz fors op de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven.

Landelijk vindt er een flinke toeloop van cliënten bij de wijkverpleging plaats mede omdat mensen langer thuis blijven wonen en er strengere eisen gelden bij opname in een verpleegtehuis. Wijkverplegers zijn nodig om het sociale en medische domein met elkaar te verbinden. Als men daarop bezuinigt, is het alsof je het kind met het badwater weggooit.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de navolgende vragen:

1. Is het bovenstaande bekend bij de portefeuillehouder?

2. Is het bovenstaande ook in Roosendaal het geval en zo ja, heeft de portefeuillehouder op dit punt contact met de thuiszorgorganisaties, dan wet gaat hij hierover in gesprek met hen? Als het landelijk beeld op de gemeente Roosendaal van toepassing is, wat gaat de portefeuillehouder hier dan aan doen?

Voor beantwoording, zie link: LINK