Evaluatie ‘So you think you can work?’

Vorig jaar is het re-integratieproject “So you think you can work” als pilot opgestart. In antwoord op
schriftelijke vragen van de fracties VLP en SP in september 2015 heeft het college aangegeven wat
de toenmalige resultaten waren:
‘ 1 werkzoekende heeft per 14 september 2015 een contract voor de duur van één jaar
ondertekend; – 1 werkzoekende is per 17 september 2015 gestart met een BBL-opleiding; – 1 werkzoekende is gestart met oproep uitzendwerk.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

1. De pilot “So you think you can work” wordt na 3 maanden vanaf de bemiddeling van de
kandidaten geëvalueerd. Deze evaluaties zouden dus in januari plaatsgevonden moeten
hebben. Wat zijn de uitkomsten hiervan?
2. We ontvangen graag een financieel overzicht van SYTYCW tot nu toe, met daarin de kosten
afgezet tegenover de opbrengsten/besparingen voor de gemeente.
3. Wanneer vindt de eindevaluatie plaats en wanneer is de beslissing over een eventueel
vervolg, of tweede groep? En waar wordt dat besluit op gebaseerd?

Voor beantwoording, zie link : LINK