Fatimahuis

In BN/DeStem kunnen we lezen dat het Fatimahuis per 1 januari 2017 dicht gaat als wijkhuis. Eigenaar AlleeWonen heeft hiertoe besloten. Hierdoor verliezen vele verenigingen en clubs die daar nu gevestigd zijn hun onderdak.

Blijkbaar komt dit bericht als een donderslag bij heldere hemel.

Hoewel het Fatimahuis geen gemeentelijke subsidie ontvangt (buurthuis Keijenburg heeft officieel de buurthuisstatus in die wijk in dat kader) is ook het Fatimahuis een echte ontmoetingsplek en vervult dus een belangrijke sociale functie.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/fatimahuis-roosendaal-gaat-dicht-als-wijkhuis-verenigingen-zijn-onderdak-kwijt-1.6244713

De Roosendaalse Lijst heeft daarom hierover enkele vragen:

1. Was u al op de hoogte van dit voorgenomen besluit en zo ja, hoe lang al en wat is er tot op heden met deze kennis gedaan?

2. Vindt u ook dat het Fatimahuis een belangrijke sociale functie vervult in de wijk en waarom?

3. Bent u bereid om met AlleeWonen te gaan praten om deze voorziening op die locatie te kunnen behouden of ziet u dit niet als u taak en waarom niet?

4. Bent u bereid om voor de dakloos rakende verenigingen en clubs te zoeken naar onderdak elders, bijvoorbeeld in andere buurthuizen en zo ja, op welke manier en welke termijn gaat u dit aanpakken, zo nee, waarom niet?

5. Zijn er in dit dossier nog andere relevante zaken te melden?

Voor beantwoording, zie link : LINK