Frequentie gesprekken clienten sociale dienst

Op 21 september 2016 stelden we vragen over een methodiek om clienten vaker en intensiever te spreken met als doel ze beter en sneller te kunnen activeren naar maatschappelijke participatie of naar werk. Deze methodiek (FIP) wordt al in diverse gemeenten succesvol toegepast. U gaf aan enthousiast te zijn en bij wijze van proef dit ook te gaan toepassen in een Roosendaalse wijk waar de werkeloosheid hoog lag. U heeft later deze toezegging mondeling bevestigd. We zijn inmiddels ruim 4 maanden verder en zijn benieuwd naar de ervaringen tot op heden. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen:

1. Welke wijk heeft u als pilot uitgekozen?
2. Hoe vaak worden in deze pilot de clienten gesproken?
3. Welke verwachtingen heeft u van de ze pilot?
4. Zijn er al resultaten te melden en zo ja welke, zo nee, wanneer kunnen we die verwachten?
5. Indien de pilot positief verloopt, gaat u deze dan uitbreiden naar het totale bestand? Zo ja, vanaf wanneer, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK