Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd

Afgelopen carnaval waren er verscheidene geweldsdelicten in de gemeente Roosendaal, waarbij ook tegen agenten geweld werd uitgeoefend. Onder andere in Roosendaal waar een agent in de arm werd gebeten en de agenten door omstanders werden gehinderd in het handhaven van de openbare orde, en in Nispen waar de wijkagente bij de keel en haren werd gegrepen en op de grond werd gedrukt.

In BNdeStem van zaterdag 11 maart 2017 kunnen wij lezen dat Burgemeester Depla van Breda gaat onderzoeken hoe hij op een cratieve manier zijn bevoegdheden kan gebruiken gebruiken om geweld tegen hulpverleners verder in te dammen. Hij noemt hierbij als voorbeeld het opleggen van een gebiedsverbod bij bepaalde evenementen.

De Roosendaalse lijst heeft dan ook de volgende vragen voor de Burgemeester over geweld tegen hulpverleners:

o Bent u met ons van mening dat de aanpak van geweld tegen hulpverleners niet enkel een strafrechtelijke component heeft, maar ook met lokale middelen aangepakt moet worden.
o Bent u bereid, net als uw collega te Breda te onderzoeken, welke additionele maatregelen lokaal getroffen kunnen worden om geweld tegen hulpverleners in te dammen. Indien dit niet het geval is graag een toelichting.
o Bent u bereid, indien hiervoor een aanpassing van de APV noodzakelijk is, de Raad hiervoor een wijzigingsvoorstel te doen toekomen.

Voor beantwoording, zie link : LINK