Glasvezel Buitengebied

Op 25 augustus 2015 heeft de Roosendaalse lijst raadsvragen gesteld over het slechte mobiele (internet) bereik in het buitengebied. In de beantwoording gaf Burgemeester Niederer aan dat o.a. Roosendaal zich volledig inzet om als eerste Brabantse regio een glasvezelnetwerk in het hele buitengebied aan te leggen.

Via www.mabib.nl vernemen we dat het buitengebied in Brabant van glasvezel voorzien. Op deze manier kan men ook in het buitengebied gebruik maken van bijvoorbeeld interactieve televisie en snel internet. Ook voor zakelijk gebruik van internet biedt glasvezel veel voordelen zoals cloud diensten, video conferencing, delen van grote bestanden, beveiliging, zorg op afstand en veel meer.
Ook is op de website een kaart van Roosendaal te zien met de te maken aansluitingen in het buitengebied.

Graag ontvangt de Roosendaalse Lijst van de portefeuillehouder een update over de voortgang tot aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal, en heeft daarnaast de volgende vragen:

1. Wat is de tijdsplanning voor Roosendaal voor aanleg van glasvezel in het buitengebied?
2. Worden alle panden in het buitengebied indien gewenst aangesloten op glasvezel?
3. Hoe verhouden de kosten voor de gebruikers in het buitengebied bij de omschakeling naar glasvezel (eenmalig 1815 of maandelijks 15 euro), zich tot de (eenmalige) aanleg kosten die gebruikers in kernen hebben?
4. In de beantwoording van de raadsvragen van 25 augustus 2015 heeft u ook toegezegd om na de zomervakantie 2015 contact op te nemen met de betrokken mobiele telefonie providers wat betreft beter mobiel bereik in het buitengebied. Heeft dit overleg plaatsgevonden en wat zijn de uitkomsten ervan? Indien dit overleg nog niet heeft plaatsgevonden kunt u dan aangeven op welke korte termijn u dit overleg aangaat?

Voor beantwoording, zie link : LINK