Glasvezel in buitengebied

Reeds vele malen heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal:

• raadsvragen art. 39 op 25-05-2015
• schriftelijke vragen op 27-01-2016;
• schriftelijke vragen op 17-01-2017;
• mondelingen vragen Raadsvergadering op 01-07-2017

De strekking van de vragen was steeds hoe de stand van zaken was met betrekking tot aanleg glasvezel in het gehele buitengebied van Roosendaal en wat het tijdpad was om te komen tot daadwerkelijke aanleg. In de Raad van 1 juli jl antwoordde de portefeuillehouder mondeling het volgende: (uit de notulen van de betreffende vergadering).

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bedankt de wethouder voor de beantwoording van de vragen. In januari 2016 hadden we al eerder gevraagd naar de bekabeling in het buitengebied, de aanleg van glasvezel. U gaf toen aan dat medio 2017 wellicht Roosendaal aan de beurt kon zijn. Nu blijkt uit de beantwoording dat u medio 2016 dat Mabib al min of meer afgehaakt was. Ja wij vinden dat bijzonder jammer dat wij dat nu pas horen. Onze vraag is eigenlijk wat is er sinds dat bericht medio 2016 gebeurd en wat heeft u nog gedaan om toch Roosendaal bekabeld te krijgen in het buitengebied.
De heer VERBRAAK: Voorzitter, in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Ik zal dat nu hier allemaal niet herhalen. Wat we nu in ieder geval al met de stand van heden opgepakt hebben is dat we binnen de regio nu met de gemeentes samen gaan zitten om te kijken of we afspraken kunnen maken over de voorwaarden om door Mabib de bekabeling in de glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Dat is de stand van heden. Dus we komen zeer binnenkort met de portefeuillehouders Economische Zaken bij elkaar en nemen zelf het initiatief naar Mabib toe.
Inmiddels zijn we weer een half jaar verder en zijn we uiteraard zeer benieuwd naar de huidige stand van zaken. We hebben dan ook enkele vragen:

1. Wat is de uitkomst van het overleg met de portefeuillehouders uit deze regio over dit onderwerp?
2. Heeft u inmiddels het toegezegde initiatief naar Mabib genomen en wat is de uitkomst daarvan?
3. Hoe is het verdere tijdpad om te komen tot aanleg?
4. Zijn er nog andere relevante zaken te melden in dit dossier?

Voor beantwoording, zie link : LINK