Groen voor tegels

Wie in de gemeente Rucphen tuinbestrating inlevert bij de plaatselijke hovenier, krijgt in ruil daarvoor gratis plantjes en compost. Deze actie past binnen de landelijke “Week van ons water” die tussen 12 en 21 mei wordt gehouden.

Doel is het bewustzijn te vergroten over nut en risico’s van water. Als kolken een teveel aan water niet snel genoeg kunnen verwerken bestaat het risico dat straten en landbouwgronden door te volle sloten blank komen te staan.

In versteende gebieden kan het water minder makkelijk in de bodem wegzakken en is er een groter risico dat kolken het water niet aankunnen. Ook elders in den lande vinden gelijksoortige acties steeds meer plaats.

Overigens, ook in het actieplan “Roosendaal futureproof” (duurzaamheidsagenda) wordt bij het beleidsterrein “groen en water” gesproken over ontstening en vergroening van openbare ruimte, bedrijventerreinen en particuliere tuinen ten gunste van opvang en doorstroom regenwater.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over dit initiatief van buurgemeente Rucphen:

1. Bent u bekend met dit initiatief en zo ja, wat vindt u van dit initiatief?

2. Past dit initiatief volgens u in het actieplan “Roosendaal Futureproof”? Graag een toelichting.

3. Bent u bereid een dergelijk initiatief in Roosendaal (met als doel ontstening en vergroening) toe te passen, eventueel als pilot in bepaalde wijken en/of dorpen? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK