HBHPlus (vervolg)

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen over de Hulp bij het Huishouden plus:

Vandaag konden wij in BNdeStem lezen dat Axxicom het probleem met de huishoudelijke hulp heeft opgelost. De 49 Roosendaalse cliënten die met ingang van 1 juli jongstleden geen huishoudelijke hulp+ hebben ontvangen, zijn daar nu wel in voorzien.

1. Kunt u bevestigen dat de hierboven genoemde 49 Roosendaalse cliënten inmiddels huishoudelijke hulp+ hebben ontvangen?

In de commissievergadering van 12 juli jongstleden heeft de Roosendaalse Lijst aan de wethouder gevraagd om proactief contact op te laten nemen met de hierboven bedoelde 49 Roosendaalse cliënten om er zeker van te zijn dat zij de huishoudelijke hulp+ inmiddels hebben ontvangen.

2. Heeft WegWijs inmiddels contact hierover gehad met de genoemde 49 cliënten?

In het artikel in BNdeStem wordt aangegeven dat FNV voor ongeveer 60 cliënten een bezwaar aan het voorbereiden is, ondanks dat de bezwaartermijn zou zijn verstreken.

3. Kunt u uw toezegging, in de commissievergadering van 12 juli jongstleden bevestigen, dat de bezwaartermijn van 6 weken loopt per 1 juli 2017 en niet reeds per 1 april 2017?

Voor beantwoording, zie link : LINK