HBHPlus

Vandaag ontvingen wij een brandbrief van Lokaal FNV en Met Hart voor de Zorg Roosendaal, namens de cliënten en medewerkers over de HbH-plus.

In de brief wordt de stand van zaken per 4 juli met betrekking tot uitvoering van de HbHplus opgesomd.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Wat is uw reactíe op de in de brandbrief opgesomde constateringen?

2. Op welke wijze en welke termijn gaat u hiervoor een oplossing vinden of – indien van toepassing – onjuiste constateringen rechtzetten?

3. Op welke termijn kunnen wij van u een uitgebreide actuele stand van zaken ontvangen?

Voor beantwoording, zie link : LINK