Hulpbehoevende ouderen

Het is een algemeen bekend gegeven, dat er -ook in Roosendaal- veel eenzaamheid is onder ouderen.

In de gemeente Rotterdam is een initiatief gestart om vrijwilligers een bezoek te laten brengen aan 75+ ers om zo meer zicht te krijgen op deze problematiek.

Het artikel: “Tientallen hulpbehoevende ouderen opgespoord in Rotterdam”, spreekt voor zich. Recent hebben wij ook begrepen dat in Etten-Leur, vanuit de GGD, een zelfde initiatief loopt.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

1. Is het college bekend met dit project?
2. Zo niet, bent u bereid in Rotterdam te informeren naar deze werkwijze?
3. In en Etten-Leur blijkt vanuit de GGD een zelfde project opgezet te zijn. Kunt u aangeven wat dit project behelst en op welke punten het afwijkt van dat van Rotterdam?
4. Neemt u in overweging een dergelijke aanpak( conform dat van Etten-Leur of Rotterdam) te introduceren in Roosendaal? Waarom wel/niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK