Investeren in alle dorpsscholen

Tijdens de recente thema-avond “doordecentralisatie onderwijs” is de gemeenteraad bijgepraat door schoolbesturen over hun visie op de toekomst. De Roosendaalse Lijst is blij dat de bestuurders van basis- en voortgezet onderwijs de kwaliteit van onderwijs voorop stellen en breder denken over mogelijk multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen.

Ook voor de kleine dorpsgemeenschappen als Wouwse Plantage, Heerle en Nispen is het van belang goed te kijken naar het mogelijk multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen om op die manier de best mogelijke voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 te behouden. Mensen uit onder andere bewonersplatforms, dorpsraden, dorpshuizen, MR’s, (plaatselijke) initiatiefnemers peuteropvang en reeds bestaande voor- en na schoolse opvang denken hier graag over mee met de huidige en toekomstige eigenaar van de gebouwen, de gemeente en KPO.

We hebben over deze materie dan ook de volgende vragen voor de wethouder:

1. Zijn de dorpsgemeenschappen uit Wouwse Plantage, Heerle en Nispen samen met de gemeente en KPO in gesprek om inzichtelijk te krijgen wat mogelijk is om samen de best mogelijke voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 in de toekomst te behouden in deze kernen of de schoolgebouwen?

2. Zo ja, hoe verlopen deze gesprekken? Zo nee, bent u bereid op korte termijn deze gesprekken op te starten?

Voor beantwoording, zie link : LINK