Inzameling plastic

In 39 gemeenten gaan vanaf 1 januari pilots van start waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen voor het inzamelen van onder andere PET-flesjes, blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal. De pilots moeten zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd tegen zwerfafval en bij de gescheiden inzameling van waardevolle materialen.

Deelnemende organisaties krijgen een beloning van hun gemeente. Dit kunnen financiële beloningen zijn of beloningen in natura, zoals schoolontbijten of buurtfeesten.
 (zie ook onderstaande publicatie).

De Roosendaalse Lijst heeft over de pilots enkele vragen:

1. Wat vindt u van deze pilots en waarom?
2. Waarom heeft de gemeente Roosendaal (nog) niet aangemeld voor deelname?
3. Aanmelden kan ook nog voor deelname vanaf het 2e kwartaal 2016. Bent u voornemens dat alsnog toe doen en waarom?

Voor beantwoording, zie link : LINK