Jeugdsportsubsidies 2016

KompasBNDeStem kopte in haar editie van 7 juli jl. “minder subsidie jeugdsport”. Verderop in het artikel kunnen we lezen dat de gemeente in 2016 van plan is 130.000 euro uit te trekken om jeugdleden van scouting, sport- en cultuurclubs te subsidiëren en dat dit 20.000 euro minder is dan in 2015. De Roosendaalse Lijst draagt sport en cultuur een heel warm hart toe en is voorstander van een sterk verenigingsleven. Een verdere korting op deze subsidies vindt de Roosendaalse Lijst dan ook niet verantwoord.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Klopt het dat er in 2016 20.000,- minder beschikbaar is voor jeugdsportsubsidies en zo ja, waarom?
2. Indien ja, op welke wijze en op welk specifiek onderdeel wordt deze korting doorgevoerd?
3. Het subsidiebedrag per jeugdlid bedroeg 21,- Wordt dit aangepast?

Voor beantwoording zie link: LINK