Kasteelweide Wouw

Op 1 juni jl. heeft de Roosendaalse Lijst 24-uursvragen gesteld over vernielingen aan de Kasteelweide in Wouw, welke helaas meerdere malen te betreuren vielen. Speeltoestellen, bankjes, afvalbakken en een waterput waren toen diverse keren het doelwit van vandalisme.
Na onze vragen nam het toezicht op de Weide toe door zowel de buurtpreventie als de wijkagent. Ook de gemeente droeg haar steentje bij door bosschages te snoeien zodat het zicht op de Weide toenam en de kans op vandalisme kleiner werd. Deze maatregelen leken te werken; Ongeveer vijf maanden bleef alles heel. Afgelopen week was het echter opnieuw raak. Vernielingen aan onder meer de recent weer opgemetselde waterput en afvalbakken waren de trieste balans van vandalistische acties op de Kasteelweide.
Op deze manier wordt dit stukje Wouws erfgoed afgebroken dat door vele vrijwilligers de afgelopen jaren weer in ere was hersteld. In Wouw heerst grote verontwaardiging over deze misselijkmakende acties. De Roosendaalse Lijst spreekt de hoop uit dat daders zich snel melden dan wel worden gepakt en dat deze vernielingen nu eens ophouden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze laatste vandalistische acties en zo ja, wat vindt u hiervan?
2. De Weide is (nog) niet in erfpacht genomen door de Stichting Kasteelweide. Formeel bent u eigenaar; gaat u aangifte doen van deze vernielingen?
3. Gaat u een (getuigen-) onderzoek opstarten ter opsporing van de daders?
4. Overweegt u extra maatregelen en zo ja welke? (bijvoorbeeld verscherpt toezicht, het plaatsen van camera’s, plaatsen van licht?)

Voor beantwoording, zie link : Beantwoording Raadsvragen Roosendaalse Lijst – Kasteelweide