Kindervakantiewerk

Wij vernamen dat het KVW – Roosendaal haar zomer-editie wellicht moet annuleren. De Roosendaalse Lijst zou dit enorm betreuren. Het Kindervakantiewerk in Roosendaal en de Dorpen is iets wat onze waardering meer dan verdiend!

Vanwege de hogere prijzen die het KPO zou gaan hanteren voor het gebruik van ruimtes is het voor KVW –Roosendaal financieel niet meer haalbaar en daarom kunnen ze vooralsnog niet beschikken over de benodigde ruimte(s).
Blijkbaar heeft KVW de afgelopen maanden ook al contact gehad met de gemeente, maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot een oplossing.

Wel heeft het KVW – Roosendaal subsidie toegekend gekregen voor de organisatie van de KVW – zomereditie 2016.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Bent u bekend met het voornemen van KVW – Roosendaal om hun zomereditie af te blazen en zo ja, wat vindt u hiervan?
2. Bent u bekend met de/heeft u contact gehad over (financiele) problemen waarmee KVW – Roosendaal geconfronteerd wordt (hogere huren) of is dit voor u een verrassing en zo ja waarom?
3. De gemeente heeft voor deze activiteit een subsidie toegekend. Is in dit subsidiebedrag een gedeelte verdisconteerd voor huisvestingskosten en zo ja hoeveel en waarop is dat gebaseerd?
4. Is de gemeente bereid, wellicht via haar netwerk, mee te zoeken naar een oplossing voor de problemen waarmee KVW – Roosendaal nu mee kampt, zoals alternatieve (goedkopere) huisvesting?
5. Als de activiteit definitief niet doorgaat, wat gebeurt er dan met de reeds toegekende subsidie?

Voor beantwoording, zie link : LINK