Kleed- en doucheruimtes sporthal Wouw

KompasDe Wouwse sporthal “de Omganck” werd in 1974 geopend. Een prachtige sporthal waarin sindsdien vele regionale sportactiviteiten plaatsvinden en waar sporters graag komen vanwege de prima faciliteiten, de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Ook de leerlingen van de Wouwse basisscholen maken voor gymlessen gebruik van de sporthal.

In de loop der jaren is de hal meerdere malen op een aantal punten gemoderniseerd en verbouwd. Waar echter nog nooit onderhoud aan is gepleegd zijn de kleed- en doucheruimtes. Na ruim 40 jaar intensief gebruik zijn deze volledig versleten en niet meer van deze tijd.

De tijd is nu echt rijp, mede vanuit hygiënisch oogpunt, om dit gedeelte van de sporthal te moderniseren en in te richten naar de eisen en wensen van deze tijd. De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen hierover:

1. Bent u bekend met de huidige staat van de kleed- en doucheruimtes in de Wouwse Sporthal en zo ja, hoe zou u die willen kwalificeren?

2. De sporthal is een gemeentelijk gebouw. Staat het gebouw, en met name de kleed- en doucheruimtes, opgenomen in de onderhoudsplanning en zo ja, voor wanneer en voor welk bedrag?

3, Bent u bereid, indien de planning daar op korte termijn nog niet in voorziet, het onderhoud naar voor te halen, juist vanwege de urgentie?

Voor beantwoording, zie link : LINK