Korting Bouwleges ‘Groene plannen’

De gemeente Enschede heeft een proef gedaan om bedrijven en consumenten met “groene” plannen bij bouw, renovatie en evenementen helemaal geen of aanzienlijk minder leges voor de benodigde vergunningen te laten betalen. Dit bleek een enorm succes, zodanig zelfs dat de gemeente nu op zoek moet naar extra middelen of een andere manier van financieren. Inmiddels zijn ook al de nodige andere gemeente geïnteresseerd geraakt in deze proef. Zie ook onderstaande link.

http://www.vngmagazine.nl/nieuws/21967/enschedese-proef-met-leges-té-succesvol

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de proef bij de gemeente Enschede en zo ja, wat vindt u van dit experiment; zo nee, bent u bereid van deze pilot kennis te nemen?

2. Bent u bereid te onderzoeken of een dergelijke proef, aangepast aan de Roosendaalse situatie, tot de mogelijkheden behoort en zo ja waarom en op welke termijn, zo nee, waarom niet?

3. Denkt u dat een dergelijke maatregel, gelet ook op het succes in Enschede, een enorme stimulans zal betekenen voor een “groener” Roosendaal en zo ja waarom, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK