Kosten WOZ-bureaus

Volgens een recent artikel in BN/DeStem (zie bijlage) moeten gemeenten veel geld betalen aan commerciële bureaus die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen:

1. Herkent u de inhoud van het artikel en wat vindt u hiervan?
2. Hoeveel heeft de gemeente Roosendaal betaald aan dergelijke bureau’s in de jaren 2012, 2013 en 2014.
3. Gaat de gemeente Roosendaal, dan wel de BWB, de burger er toe bewegen om geen gebruik te maken van dit soort bureaus en zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
4. Op 10 april 2012 stelde de Roosendaalse Lijst Raadsvragen over een systeem waarbij de burger zelf de WOZ-waarde kan bepalen. Dit systeem werd toen als experiment in Tilburg toegepast. In de beantwoording gaf u aan enthousiast te zijn over dit systeem, mede vanwege een verwachte vermindering van het aantal bezwaarschriften hierdoor. Inmiddels werkt dit systeem in Tilburg nog steeds naar tevredenheid. U gaf in de beantwoording ook aan dit systeem te willen gaan toepassen en dat daar toen (in 2012) nog zo’n 2 jaar voor nodig zou zijn. Bent u nog steeds van plan dit systeem toe te gaan passen en zo ja, wanneer begint u hiermee, zo nee, waarom niet meer?

Voor beantwoording, zie link : LINK