Kroonringen

Sinds enige tijd worden de nodige straten in onze gemeente voorzien van “kroonringen” aan lantaarnpalen. Deze ringen worden gebruikt om zakken met door onze inwoners ingezameld plastic aan te bevestigen. Vaak worden deze acties gecoordineerd vanuit de bewonersplatforms en dorpsraden. De Roosendaalse Lijst vindt dit een goed initiatief met de nodige pluspunten: de zakken worden bij elkaar verzameld op één punt en waaien bovendien niet meer weg wanneer er een stevige bries staat. Voorwaarde is wel dat de zakken pas de avond voor de ophaalronde op de dag erna buiten mogen worden gehangen.

Zoals zo vaak echter kleven er ook aan deze goede oplossing enkele bezwaren. Steeds meer signaleert de Roosendaalse Lijst dat inwoners, te pas en te onpas, zakken aan deze kroonringen hangen, ongeacht of er wel of geen ophaalronde gepland staat, wellicht met de gedachte: al ik er maar vanaf ben, of ze vergissen zich in de ophaaldatum. Vaak dagen voor een ophaalronde hangen straten vol met plastic zakken. Los van het feit dat dit geen fraai zicht is, veroorzaakt het vaak extra overlast en zwerfvuil. Katten of ongedierte ruiken voedselresten en maken de zakken stuk met alle gevolgen van dien.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen hierover:
1. Herkent u de problemen die de Roosendaalse Lijst schetst met het “misbruik” van de kroonringen?
2. Zo ja, hoe gaat u dit probleem aanpakken en op welke wijze worden de dorpsplatforms/dorpsraden hierbij betrokken?
3. Op welke wijze is en wordt nog gecommuniceerd over het juiste gebruik van de kroonringen?
4. Komt er een evaluatiemoment over het gebruik van kroonringen? Zo ja wanneer en kunt u ons informeren over de uitkomsten / aanbevelingen hiervan?

Voor beantwoording, zie link : LINK