Kunstgras buitensportaccommodaties

Kunstgras
Op 1 april jl. verscheen de Raadsmededeling over de onderzoeksresultaten “kunstgrasvelden buitensportaccommodaties” naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie in de begrotingsvergadering op 5 november 2014.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:
1. Hoe, wanneer en aan wie worden de resultaten gecommuniceerd?
2. Wat is de verdere procedure bij getoonde belangstelling voor vervanging van natuurgras door kunstgras?

Voor beantwoording zie link : LINK