Landelijk erkende muziekexamens

Meer dan 150.000 Brabanders maken instrumentale muziek in verenigingsverband, bij zelfstandige
docenten/instituten (832) of muziekscholen (18).

De Kunstbalie verzorgt muziekexamens die landelijk erkende muziekdiploma’s opleveren. Deze examens en diploma’s voldoen aan de inhoud en eindtermen van de meest recente landelijke raamleerplannen erkend door de KNMO en Kunstconnectie.

Door het veranderen van de lokale culturele infrastructuur is het aanbod aan locaties voor het afnemen van muziekexamens in de provincie Noord-Brabant drastisch afgenomen. Daarom is er besloten om het aantal examenlocaties uit te breiden. Deze locaties zijn voor iedereen toegankelijk en levert een landelijk erkend muziekdiploma op. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met een lokale culturele partner.

Op dit moment zijn er geen examenlocaties in Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Veel mensen zijn op de examenlocatie Tilburg aangewezen.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat een examenlocatie in Roosendaal een toegevoegde waarde heeft voor cultuureducatie, zowel lokaal als regionaal en is een groot voorstander om een examenlocatie in Roosendaal te vestigen.

1. Ziet u dezelfde toegevoegde waarde als de Roosendaalse Lijst? Graag een toelichting.

2. Bent u bereid om samen met Kunstbalie het initiatief te nemen om een examenlocatie te realiseren in Roosendaal? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welk termijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK