Logistieke droom in Roosendaal

“Logistieke droom komt nog niet uit” was de kop van een artikel in BN/De Stem maandag jl. Deze droom die vooral in Roosendaal zijn beslag heeft gekregen in het Economisch Actieplan, lijkt volgens het artikel niet uit te komen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft in de afgelopen jaren met regelmaat kritische vragen gesteld rondom de forse inzet op logistiek gekoppeld aan de haalbaarheid van de zeer ambitieuze doelstelling uit het Economisch Actieplan. Eind 2018 moeten er volgens het Economisch Actieplan namelijk 2000 extra banen gerealiseerd zijn en 300 mensen minder in de uitkering zitten.

In het artikel lezen we nu dat het aantal banen in de logistiek in West-Brabant juist afneemt en vanuit de praktijk blijkt al langer dat de logistieke bedrijven met name werkgelegenheid opleveren voor arbeidsmigranten en niet voor onze eigen inwoners.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Kunt u naar aanleiding van de werkgelegenheidsenquête van de Regio West-Brabant bevestigen dat het aantal banen in de logistiek in Roosendaal afneemt? Graag een toelichting met hierbij de specifieke werkgelegenheidscijfers in de sector logistiek voor Roosendaal

2. Hoeveel banen (voor onze eigen inwoners) heeft u door de acties uit het EAP tot nu toe gerealiseerd en hoeveel mensen zijn er sinds de start van het EAP al uit de uitkering en duurzaam aan het werk? Graag een toelichting in aantal banen in plaats van de term niet-werkende werkzoekenden (aangezien dit ook kan betekenen dat mensen zijn overleden of verhuisd).

3. Verwacht u de overkoepelende doelstelling van het EAP, het realiseren van 2000 banen en het laten uitstromen van 300 mensen uit de uitkering, te behalen? Zo ja, waar baseert u dit op, zo nee wat is dan de aangepaste doelstelling?

4. In eerdere beantwoording (23 januari 2017) op de vraag hoe u ervoor gaat zorgen dat nieuwe (logistieke) bedrijvigheid ook gepaard gaat met werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, was het antwoord: Het voorbeeld van Primark/DSV is leidend en door middel van een convenant worden er heldere afspraken hierover gemaakt met de bedrijven. Onze vraag hierbij is: is er inmiddels een convenant tussen werkgevers, flexpartners en de gemeente opgesteld en in werking gezet? Zo ja wat zijn de resultaten van dit convenant voor deze specifieke doelgroep in aantallen, zo nee waarom is dit convenant nog niet gerealiseerd.

Voor beantwoording, zie link : LINK