Markeringen Wouwbaan

In 2010 is de zeer drukke verbindingsweg, voor zowel auto’s als (brom-)fietsers (met heel veel scholieren), tussen Roosendaal en Wouw (Wouwbaan, overgaande in de Roosendaalsebaan) volledig gerenoveerd. Een nieuw wegdek, nieuwe verlichting, nieuwe verkeersremmers en een nieuwe afscheiding tussen rijbaan en het fietsgedeelte.

Inmiddels zijn we 6 jaar verder en constateren we dat een aantal van de toen toegepaste materialen niet tijdsbestendig zijn. Van de zogenaamde “varkensruggen”, die de afscheiding vormen tussen de rijbaan en het fietsersgedeelte, zijn er vele stuk gereden of losgekomen en inmiddels verdwenen, waardoor het nu een erg onoverzichtelijk geheel geworden is. Ook wordt geklaagd over de veiligheid van deze afscheiding (zouden valpartijen kunnen veroorzaken bij (brom-)fietsers). Op de rijbaan is, ter afremming van de snelheid, een aantal heuvels aangebracht. Aanvankelijk waren deze met heldere witte belijningen goed gemarkeerd en zichtbaar. Na verloop van tijd echter is deze belijning vervaagd en amper zichtbaar. Vooral bij donker weer en in de avond kan dit automobilisten verrassen.

De Roosendaalse Lijst heeft verkeersveiligheid hoog ín het vaandel staan en heeft daarom enkel vragen over de nu ontstane situatie:

1. Ben u op de hoogte van de door ons geconstateerde “slijtages” en zo ja, vindt u deze nog aanvaardbaar? Waarom wel/niet?
2. De afscheiding tussen fietspad en rijbaan bestaat uit zgn. varkensruggen welke deels al verdwenen zijn. Is het, om valpartijen over die opstaande obstakels te voorkomen, een optie om deze ruggen allemaal te verwijderen en de afscheiding middels duidelijke belijning vorm te geven? Waarom wel/niet?
3. Een andere optie is om voor de verdwenen ruggen weer nieuwe terug te plaatsen zodat er weer één geheel gevormd wordt. Is dit ook een optie die naar uw mening tot de mogelijkheden behoort? Waarom wel/niet?
4. Kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld (garantie) voor het loslaten van deze afscheiding en zo ja, is dit ook gebeurd of gaat dat nog gebeuren?
5. Welke van de twee opties geniet uw voorkeur (herstellen of verwijderen) en gaat u uitvoeren en wanneer? Of onderneemt u geen actie en waarom niet?
6. Bent u bereid de verkeersheuvels op het wegdek weer te voorzien van heldere belijning en zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?
7. Op de weg tussen Roosendaal en Rucphen (gemeente Rucphen) lagen gelijksoortige drempels welke inmiddels zijn verwijderd vanwege gevaarlijke situaties. Behoort dit ook tot de mogelijkheden op deze weg?

Voor beantwoording, zie link : LINK