Millieutoezicht

Gemeente Eindhoven heeft het initiatief genomen om ‘onbekende’ bedrijven die een potentieel milieurisico vormen in kaart te brengen door slim gebruik te maken van data. Het betreft bedrijven die niet in het vergunningensysteem zitten.

In samenwerking met het bedrijf Shinto Labs heeft gemeente Eindhoven een tool ontwikkeld die door slim gebruik van data deze bedrijven kan blootleggen.

Deze applicatie brengt data van de Kamer van Koophandel (KvK) en de BAG onbekende bedrijven in beeld, waardoor inspecteurs kunnen bepalen of er sprake is van milieurisico’s. Men kan door deze toepassing snel zien op welke adressen bedrijven zitten die niet bekend zijn bij de toezichthouders, zelfs de risicofactoren voor het milieu worden gerangschikt. Voordeel van deze tool is dat inspecteurs niet meer naar buiten hoeven om te checken waar er mogelijk onbekende bedrijven gevestigd zijn. Eindhoven is de enige gemeente in Nederland die met deze tool werkt. Er zijn al meerdere onbekende bedrijven gevonden, zij staan nu op de lijst van toezicht.

De Roosendaalse Lijst is een groot voorstander van een efficiënte werkwijze. Met deze applicatie kan (bewust of onbewust) illegale bedrijvigheid snel en eenvoudig opgespoord worden.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Ziet u dezelfde voordelen van het gebruik hiervan zoals de Roosendaalse Lijst dat ziet?
2. Gaat u bij gemeente Eindhoven informeren naar hun bevindingen? Zo ja, op welk termijn, en op welke wijze gaat u dit terugkoppelen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om deze mogelijkheid ook in onze gemeente toe te passen, al dan niet op proef? Zo ja, op welk termijn? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK